Συνεργάτες

POLYECO

Η POLYECO Α.Ε. (www.polyeco.gr) ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών της οικογένειας Πολυχρονοπούλου, η οποία ενσωματώνει αρκετές εταιρείες παγκοσμίως με δραστηριότητες στην προστασία του περιβάλλοντος. Ιδρύθηκε το 2001 στοχεύοντας στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στη διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων. Μέλος ενός Ομίλου Εταιρειών με εξειδίκευση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της διαχείρισης των αποβλήτων με τον πλέον κατάλληλο και σύγχρονο τεχνικά τρόπο, το όραμα της POLYECO είναι να γίνει διεθνής αναφορά στη διαχείριση όλων των ειδών αποβλήτων, παρέχοντας ύψιστου επιπέδου υπηρεσίες.

Περισσότερα

Η POLYECO είναι η μόνη πλήρως αδειοδοτημένη βιομηχανία στην Ελλάδα που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων μέσω της συλλογής, ανακύκλωσης, ανάκτησης, επεξεργασίας και διάθεσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων. Οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 35 στρεμμάτων στη βιομηχανική περιοχή των διυλιστηρίων Ασπροπύργου. Από τις αρχές του 2006, η POLYECO AE εγκαινίασε μια νέα υπερσύγχρονη μονάδα προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων, έκτασης 12000 τ.μ. στη Βιομηχανική Ζώνη Σίνδου Θεσσαλονίκης. Και η μονάδα της Σίνδου είναι πλήρως αδειοδοτημένη, ενώ στόχος της είναι να παρέχει άμεσα υπηρεσίες στους κατόχους – παραγωγούς αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Επιπλέον, η μονάδα λειτουργεί σταθμό μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων, τα οποία μέσω του λιμένα Θεσσαλονίκης οδηγούνται προς διαχείριση / διάθεση σε εξειδικευμένους οίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σχεδιασμός και των δύο εγκαταστάσεων και η επιλογή του εξοπλισμού συμμορφώθηκαν πλήρως με την οδηγία της ΕΕ για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC).

Δραστηριότητες της POLYECO
Η POLYECO δραστηριοποιείται στα ακόλουθα πεδία:
– Σχεδιασμός, διαχείριση και ασφαλής τελική διάθεση αποβλήτων
– Αξιοποίηση επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων με μετατροπή τους σε δευτερογενή καύσιμα, δευτερογενείς πρώτες ύλες και εμπορεύσιμα παραπροϊόντα
– Διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων σε αδειοδοτημένους οίκους του εξωτερικού για τελική διάθεση.
– Καθαρισμός δεξαμενών και επεξεργασία λασπών με κινητές μονάδες
– Αποξήλωση και διαχείριση αμιάντου
– Διαχείριση βιομηχανικών, φαρμακευτικών και ειδικών ρευμάτων αποβλήτων
– Συλλογή, μεταφορά, διαχείριση AHHE και μπαταριών
– Καταστροφή ακατάλληλων προϊόντων
– Αντιμετώπιση θαλάσσιων και βιομηχανικών ρυπάνσεων
– Συσκευασία, ανασυσκευασία, αποθήκευση & διαχείριση επικινδύνων και μη αποβλήτων

Παραγωγικά μέσα για έρευνα
Επενδύοντας συστηματικά στον τομέα της έρευνας η POLYECO έχει δημιουργήσει ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, πλήρως εξοπλισμένο με μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής και στελεχωμένο με εξειδικευμένους επιστήμονες. Το Εργαστήριο αναλύει όλες τις παραμέτρους των αποβλήτων, με βάση τις οποίες σχεδιάζεται η βέλτιστη διαχείριση τους. Οι αναλύσεις αυτές πραγματοποιούνται είτε για τον ποιοτικό έλεγχο ρουτίνας είτε για τις ανάγκες της Έρευνας & Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου, λειτουργούν αδιαβατικά θερμιδόμετρα για τον προσδιορισμό της ανωτέρας θερμογόνου δύναμης, αναλυτής ολικού άνθρακα για υγρά και στερεά δείγματα, Flash Point testers, καθώς και ICP-ΟES για τον προσδιορισμό των μετάλλων. Επίσης, είναι εξοπλισμένο με ιοντικό χρωματογράφο για τον προσδιορισμό ανιόντων, καθώς και με αυτοματοποιημένες συσκευές (πχ Kjeldahl, Soxhlet, κτλ). Στον άρτιο εξοπλισμό του εργαστηρίου, ανήκουν επίσης αεριοχρωματογράφοι συζευγμένοι με ανιχνευτή ιοντισμού φλόγας (FID), έναν από τους πιο διαδεδομένους και ευρέως χρησιμοποιούμενους ανιχνευτές, κατάλληλο για τον προσδιορισμό οργανικών ρυπαντών σε εδάφη και ύδατα και με ανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων (ECD), έναν ανιχνευτή εκλεκτικό στις αλογονούχες ενώσεις, όπως τα φυτοφάρμακα και τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια, καθιστώντας τον κατάλληλο για περιβαλλοντικά δείγματα. Τέλος, στο εργαστήριο της POLYECO λειτουργεί αεριοχρωματογράφος συζευγμένος με φασματογράφο μαζών (GC-MS), συνδεδεμένος με την βιβλιοθήκη NIST

POLYECO logo
FORTH logo

ιΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) (www.iceht.forth.gr) ιδρύθηκε στην Πάτρα το 1984 είναι ένα από τα 6 Ινστιτούτα που αποτελούν το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) του Ινστιτούτου κατευθύνονται κατά μήκος τριών κύριων περιοχών: Νανοτεχνολογία και Προηγμένα υλικά, Ενέργεια και Περιβάλλον, Βιοεπιστήμες και Βιοτεχνολογία. Το ΙΕΧΜΗ απασχολεί πάνω από 140 άτομα προσωπικό και δημοσιεύει περισσότερα από 120 επιστημονικά άρθρα το χρόνο σε Περιοδικά υψηλού κύρους, ενώ συνεισφέρει στην εκπαίδευση μεταπτυχιακών (M.Sc., Ph.D.) και μεταδιδακτορικών ερευνητών.

Περισσότερα

Αυτή την περίοδο το ΙΕΧΜΗ εκτελεί περίπου 46 έργα Ε&Α σε συνεργασία με δεκάδες βιομηχανικές επιχειρήσεις, πανεπιστήμια καθώς και ερευνητικούς οργανισμούς (ΑΕΙ και ΕΙ) από την Ελλάδα, την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία κλπ. Αυτά τα έργα χρηματοδοτούνται από εθνικά και ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Ερευνητικά Προγράμματα, καθώς και κατευθείαν από βιομηχανικές επιχειρήσεις. Οι εργαστηριακές και λοιπές ερευνητικές εγκαταστάσεις του ΙΕΧΜΗ είναι υψηλών προδιαγραφών και μεγάλης εμβέλειας και έχει αναγνωριστεί από Διεθνείς Επιτροπές Αξιολόγησης σαν ένα σημαντικό Κέντρο Αριστείας Επιστημών Χημικού Μηχανικού όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Το ΙΕΧΜΗ δημοσιεύει περίπου 150 εργασίες ανά έτος σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ο αριθμός των δημοσιεύσεων ανά ερευνητή και έτος είναι περίπου 4.7, οι αναφορές ανά ερευνητή και έτος είναι περίπου 165 και ο μέσος όρος του H index των Ερευνητών ανά έτος είναι περίπου 25. Το ΙΤΕ καταλαμβάνει τη 12η θέση μεταξύ των Ερευνητικών Κέντρων στην Ευρώπη και την 28η μεταξύ όλων των Ευρωπαϊκών Οργανισμών με βάση την κατάταξή τους στη χρηματοδότηση από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο FP7 (2007-2010).

Δραστηριότητες του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ σχετικές με το πρόγραμμα
Το ΙΕΧΜΗ έχει συντονίσει/συμμετάσχει σε πολλά Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα σχετικά με την ρύπανση του εδάφους και την αποκατάστασή του (όπως φαίνεται στον Πίνακα παρακάτω), ενώ έχει την τεχνογνωσία να διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε διάφορες περιοχές σχετικές με τη ρύπανση και την αποκατάσταση του εδάφους:
• εργαστηριακές δοκιμές απορρύπανσης εδαφών/ υπογείων υδάτων με συμβατικές τεχνολογίες (έκχυση ατμού στο υπέδαφος, βιοαερισμός, κλπ)
• εργαστηριακές δοκιμές απορρύπανσης εδαφών/ υπογείων υδάτων με μεθόδους προηγμένης οξείδωσης (οξείδωση πλάσματος, φωτοκατάλυση)
• φυσικοχημικός χαρακτηρισμός εδαφών/υδάτων
• προσδιορισμός συγκέντρωσης οργανικών ρύπων και βαρέων μετάλλων σε εδάφη/νερά
• χαρακτηρισμός της μορφολογίας και της πορώδους δομής ετερογενών εδαφών
• μέτρηση συντελεστών μεταφοράς σε εδάφη και πορώδη μέσα
• αριθμητική προσομοίωση πολυφασικών ροών και διεργασιών σε εδάφη και πορώδη μέσα
Πρόσφατα (23/2/2016), δύο από τα μέλη της ομάδας του ΙΕΧΜΗ (Δρ. Χ. Αγγελόπουλος και Δρ. Χ. Τσακίρογλου) κατέκτησαν το 2ο Βραβείο Εφαρμοσμένης Έρευνας του Διαγωνισμού «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» που συνδιοργανώνουν ο ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων) και η Eurobank, για την εργασία τους με τίτλο «Συσκευή Ψυχρού Πλάσματος για την Ταχεία, Αποτελεσματική και Φθηνή Απορρύπανση Ισχυρά Ρυπασμένων Εδαφών».

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.